резултат от търсенето

Търсене състояние

  • Категория:Материална култура


метод

Категория:Материална култура
номер・Заглавие:Inv. № aeim B56_166-11 / Геги
област:Област Смолян
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_53-21 / Предене с хурки
област:Област Стара Загора
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_53-10 / Дялане на дървена хурка за предене на памук – ликáтка, украса.
област:Област Хасково
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-24 / Дялане на дървена гега – украса
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-23 / Дялане на дървена гега – украса
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-18 / Дялане на дървена хурка - украса
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-17 / Дялане на дървена хурка
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-16 / Дялане на дървена хурка
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-15 / Дялане на дървена хурка
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-14 / Дялане на дървена солница
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-13 / Дялане на дървена солница
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-12 / Дялане на дървена лъжица
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-11 / Дялане на дървена лъжица
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-10 / Дялане на дървена лъжица
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-9 / Дялане на дървена лъжица
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_52-7 / Дялане на дървена лъжица
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_50-3 / Каракачански керван
област:Област Бургас
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_50-2 / Каракачански керван
област:Област Бургас
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_49-13 / Каракачански керван
област:Област Бургас
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_49-12 / Каракачански керван
област:Област Бургас
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_49-11 / Каракачански керван
област:Област Бургас
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_49-10 / Каракачански керван
област:Област Бургас
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_49-9 / Каракачански керван
област:Област Бургас
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_45-9 / Каракачани на път
област:Област Бургас
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_45-8 / Каракачани на път
област:Област Бургас
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-27 / Овчарска чаша
област:Област Ловеч
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-26 / Овчарска чаша
област:Област Ловеч
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-25 / Овчарска чаша
област:Област Ловеч
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-24 / Овчарска чаша
област:Област Ловеч
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-23 / Овчарска чаша
област:Област Ловеч
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-22 / Овчарска чаша
област:Област Ловеч
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-20 / Овчарска чаша
област:Област Ловеч
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-6 / Направа на хурка
област:Област Благоевград
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-5 / Направа на хурка
област:Област Благоевград
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-4 / Направа на хурка
област:Област Благоевград
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B55_5-3 / Направа на хурка
област:Област Благоевград
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim V_5291 / Копривщенка преде вълна на хурка, изработена от овчар
област:София област
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7575 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7574 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7573 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7572 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7571 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7568 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7567 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7566 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7565 / Кобилица за носене на менци с вода с характерна плитка овчарска резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7564 / Кобилица за носене на менци с вода с характерна плитка овчарска резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7563 / Кобилица за носене на менци с вода с характерна плитка овчарска резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7474 / Овчарска торба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7389 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7354 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7353 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7329 / Лъжичник с характерна плитка овчарска резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_7324 / Хурка с характерна овчарска плитка резба
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_4287 / Каракачански черги
област:Област Ямбол
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_3999 / Пазар на сватбени ракли с характерната плитка овчарска резба
област:Област Ловеч
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_3748 / Хурки, донесени от бежанци
област:Област Плевен
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_2909 / Дървена булченска ракла - горна част
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_2907 / Страна на дървена булченска ракла
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_2905 / Дървена булченска ракла
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim IV_2903 / Дървена булченска ракла
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim III_1959 / Булченски сандък
област:Област Монтана
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B60_510_23 / Овчарска гега с характерна плитка овчарска резба
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B60_510_22 / Овчарска гега с характерна плитка овчарска резба
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B60_510_21 / Овчарска гега с характерна плитка овчарска резба
област:Област Пловдив
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B60_473_3 / Овчарска гега
област:Област Смолян
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B60_462_29 / Каракачански хурки с характерна резба
област:Област Благоевград
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B60_462_28 / Каракачански хурки с характерна резба
област:Област Благоевград
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B60_462_22 / Каракачанска овчарска гега и прешлен (офондил)
област:Област Благоевград
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B60_462_21 / Каракачани
област:Област Благоевград
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_17 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_16 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_15 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_14 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_13 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_12 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_11 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_10 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_9 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_8 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_7 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_6 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_5 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_4 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_3 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_2 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim B58_335_1 / Овчарска чаша
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim P1299 / Музикални инструменти
област:София град
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:инв. № aeim Р908 / Овчарска чаша
област:Област Ловеч
Категория:Материална култура
номер・Заглавие:inv. № aeim Р907 / Овчарска чаша (дъно)
област:Област Ловеч