резултат от търсенето

Търсене състояние

  • Категория:Празници


метод

Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-25 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-24 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-23 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-22 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-21 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-20 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-19 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:inv. № aeim B215_81-18 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-17 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-16 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-15 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-14 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-13 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:inv. № aeim B215_81-12 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-11 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-10 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-9 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-8 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-7 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-6 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-5 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-4 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-3 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-2 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B215_81-1 / Предой (обичай) - възстановка
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B71_84-10 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B71_84-8 / Предой (обичай)
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B71_84-7 / Предой (обичай)
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B71_84-6 / Предой (обичай)
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B71_84-5 / Предой (обичай)
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B72_84-5 / мандра - инвентар
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B71_84-4 / Предой (обичай)
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-12 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-11 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-10 / Торби за пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-9 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-8 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-7 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-6 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-5 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-3 / Дребен стопанин на овце на предой на сборната мандра
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-2 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim B69_84-1 / Пробно издояване - прéдой
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim Р2268 / Плешка от гергьовденско агне.
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim Р1995 / Чевермета.
област:Област Смолян
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim Р1026 / Подготовка за курбан
област:Област Благоевград
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim Р869 / Елемент от обичая Гергьовден.
област:Област Перник
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim Р868 / Елемент от обичая Гергьовден.
област:Област Перник
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim Р730 / Освещаване на жертвеното агне за Гергьовден в църква
област:N w на Да к
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim Р174 / Елемент от Гергьовден.
област:Област Перник
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim Р172 / Елемент от Гергьовденска обредност – подготовка за колене на обредното агне.
област:Област Перник
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim Р166 / Плетене на венци на Гергьовден на обреда Предой - първо доене на овцете
област:Област Перник
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim 2735 / Български мюсюлмани на ритуална трапеза ядат курбан
област:Област Благоевград
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim 2734 / Българи мюсюлмани на ритуална трапеза ядат овнешки варен курбан
област:Област Благоевград
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim 1028 / Освещаване на курбанските казани с готовият курбан за празник
област:Област Благоевград
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim 1027 / Подготовка на жертвеното животно за курбан.
област:Област Благоевград
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim 1025 / Освещаване на курбанските казани с готовият курбан за празник
област:Област Благоевград
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim 1024 / Подготвяне на овнешкото месото за курбан за варене
област:Област Благоевград
Категория:Празници
номер・Заглавие:инв. № aeim 1023 / Селска трапеза за курбан
област:Област Благоевград