Отказ от отговорност

Този уеб сайт, редки информация, свързана с мляко култура - е сайт, който излага на цифровия архив. опровержение Вие не обръщат достатъчно внимание на информацията, публикувана на този уеб сайт, но това не е гаранция за неговото съдържание. Обихиро университет на земеделието и ветеринарна медицина не носи отговорност за вреди, причинени от употребата и прелистването на този уеб сайт. Също така, ние няма да носи отговорност за вредите, причинени от уеб сайта, преоблечен като този уеб сайт. URL и информация на този сайт е обект на промяна без предизвестие.