Защита на личните данни

въведение
Обихиро университет на земеделието и ветеринарна медицина (наричан по-нататък "OUAV"), по повод различни оферти на правни услуги, е поверено на нас личната ви информация. OUAV е да защитава вашата лична информация, както в офиса на националните квалифициран персонал, за да се справят със закона, ние ще продължим да се стремим да бъдем в състояние да предложи по-нататъшно надеждност и спокойствие на нашите клиенти. OUAV ще спазва законите и подзаконовите актове, свързани с лична информация, ние ще постигнем правилното обработване на лични данни.