Мисия и цели

 В продължение на хилядолетия трансхуманното животновъдство е било един от основните поминъци на населението на Балканския полуостров. Тази традиция обаче се оказва силно застрашена в резултат на промените настъпили след балканските войни от началото на 20-ти век, колективизацията и индустриализация на селското стопанство по време на социализма, както и присъединяването на страната към ЕС след разпада на социалистическата система. Трансхуманното животновъдство претърпява коренни промени oсобено по отношение на сезонните преходи до Егейско море и Черноморието през зимата, като много от тези традиционни практики са вече безвъзвратно изгубени.

 В България се съхраняват много снимки свързани с трансхуманното животновъдство и обществената структура на населението на Балканите от последните 100 години. Те дават ценна информация за традиционния поминък в региона отпреди настъпването на дълбоките политически и обществени промени през 20-ти век. Снимките са богат извор на знание, което иначе би било трудно да се предаде в текстова форма. Подреждането, архивирането и осигуряването на достъп до този снимков материал ще допринесе не само за развитие на научните изследвания в тази област, но ще бъде от полза за всеки гражданин, който проявява интерес към традиционната култура, история и поминък на Балканите.

 За тази цел на този сайт е представен дигитален архив от снимки със съответните обяснения на английски, японски и български език, които обхващат широка тематика свързана с бита на населението – околна среда, животновъдство, технологии на доене и млекопреработване, облекло, жилище, празници и други. Надяваме се този архив да отговоря на нуждите на всички, които проявяват интерес към тази тематика. Нашето искрено желание е постоянно да обновяваме и подобряваме съдържанието на този архив. Ето защо молим всеки, който разполага със снимки, или просто има желание да се присъедини към нашата дейност, да се свърже с нас. Надяваме се да работим заедно с вас за опазване културното наследство на България.

 Изграждането на този дегитален архив стана възможно благодарение финансовата подкрепа от страна на Фондация „Мицубиши” (Япония) по проект „Проучване на традиционното животновъдство в южните части на Балканския полуостров и архивиране на снимков материал отпреди периода на модернизация”. В продължение на 3 години (от 2014 до 2017) по него работиха български и японски екипи сътрудници. Тук бихме искали да изразим благодарността си към Фондация „Мицубиши” и всички хора, които ни подкрепиха.

Представител от българска страна
ИЕФЕМ – БАН
Светла Ракшиева

Представител от японска страна
Университет Обихиро
Масахиро Хирата